Moment Senyor Llop de Fan Sports

Fan Sports publica su encuesta de satisfacción a clientes   En Fan Sports, i sense que serveixi de precedent, anem a protagonitzar el nostre moment Sr. Llop. Publiquem la nostra enquesta enviada als últims 100 clients, dels quals van respondre 75, per sondejar el seu grau de satisfacció. Sabíem que estàvem fent les coses bastant bé…